REŽIJNÍ ŠKOLIČKA

ŠKOLA ZÁKLADŮ ČINOHERNÍ REŽIE ADA

Amatérská divadelní otevírá další běh dvouleté Školy základů činoherní režie.

Škola, jak je patrné z následujícího popisu a vyučovaných oborů, není určena jenom režisérům, ale i ostatním aktérům činoherního divadla.

Absolvováním školy by měl každý účastník získat nezbytné penzum informací i praktických dovedností pro samostatnou přípravu a realizaci inscenace.

Tato režisérská škola navazuje na režijní školu ADA, která probíhala v letech 2017-2019; jejími odbornými garanty budou opět Petra Richter Kohutová a Jaroslav Kodeš, přednášejícími profesionální umělci a pedagogové, jimž by (v případě potřeby) měli asistovat absolventi předešlého běhu.

Do Školy základů činoherní režie se mohou zájemci hlásit bez ohledu na členství ve střechových divadelně amatérských organizacích.

Hlavním předmětem je dramaturgicko-režijní příprava inscenace, k tomu se pak váží doplňující předměty, např. Dějiny divadla, Základy dramaturgie, Základní režijní postupy, Jevištní řeč, Pohybová příprava herce, Světlo a zvuk, Scénografie, Kostým v inscenaci, Líčení atd. Hlavní předmět i doplňkové řemeslné dovednosti budou vyučovány jak formou přednášek, tak především praktických cvičení se zadanými domácími úkoly; s tím související schopnost reflektovat viděné bude rozvíjena průběžně, zejména prostřednictvím návštěvy krajské postupové přehlídky, ale i inscenací viděných v rámci víkendových setkání v Bystřici.

Škola bude realizována od září 2019 do léta 2021, tedy dva školní roky. V každém ročníku se uskuteční 10 seminářů, a to vždy jako víkendová setkání od pátečního večera do nedělního poledne. Jedno setkání představuje cca 20 učebních hodin. Začátek, pokud nebude dohodnuto jinak, bude v pátek v 18:00 a konec v neděli ve 12:00 hod.

„Nulté“ setkání frekventantů se uskuteční o víkendu 14. – 16. 6. 2019

Setkávání se budou dílem odehrávat v Bystřici u Benešova v budově divadla U Jelena, dílem na přehlídkách (FEMAD Poděbrady, Děčínská brána aj.)

Ubytování je možné v budově divadla (karimatka, spacák) a pro náročnější v místních penzionech (cca 250,-/ noc, je třeba domluvit dopředu). V divadle je možnost připravit si jednoduchou snídani nebo večeři.

Finanční zajištění provozu školy bude částečně hrazeno z grantu MK ČR a částečně ze školného, které činí 3.000,- Kč/rok.

Více na: ada.divadlo@centrum.cz nebo hp_net@seznam.cz

interní informace pro ročník 2017/19

interní informace pro ročník 2019/21