PŘEHLÍDKY

Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla

Amatérská divadelní asociace pořádá od roku 1990 každoroční výběrovou přehlídku na národní přehlídku činoherního divadla pro dospělé (ve Volyni) a na národní přehlídku divadla pro děti a mládež (Popelka v Rakovníku). Přehlídka se koná většinou počátkem března. Organizátoři si vyhrazují právo výběru inscenací.

Od přehlídky 2002 působí na přehlídce pro dospělé vedle oficiální soutěžní poroty také porota divácká.

Přehlídka je součástí celostátního systému postupových přehlídek a jako taková podléhá propozicím závazným pro národní přehlídky.

Zaměření přehlídky:

a) divadlo činoherního typu pro dospělé (výběr na národní přehlídku ve Volyni); představení budou odehrána na přehlídce;

b) divadlo pro děti a mládež hrané dospělými (výběr na národní přehlídku “Popelka Rakovník”); představení budou sehrána v rámci přehlídky, eventuálně lektoři navštíví představení souboru v jiném prostředí.

Přehlídku organizuje Amatérská divadelní asociace za podpory hlavního města Prahy a MK ČR.

JINONICKÁ SONÁTA

Komorní přehlídka uměleckého přednesu, autorského přednesu, zpívané poezie, divadla poezie a divadelních monologů. Přehlídka se koná v Divadélku v sokolovně TJ Sokol Jinonice, Praha 5.

KAŠKOVA ZBRASLAV

Přehlídka nejen jednoaktových her, která se koná v Divadle Jana Kašky na Zbraslavi.

Přehlídka se obvykle koná poslední listopadový víkend.

Přehlídka se neomezuje pouze na jednoaktové hry, ovšem délka představení by měla být maximálně 75 minut. Podmínkou je účast souborů na celé přehlídce v roli diváků a zároveň i lektorů. Po každém představení probíhá moderovaná diskuze, neurčuje se pořadí. Součástí přehlídky je i soutěž o nejlepší pochutinu. Soubory se tak mohou s ostatními podělit nejen o své divadelní umění, ale i o kulinářské. Přehlídka by neměla být jen o tom přijet, zahrát a odjet. Hlavní cíl je, aby se soubory na svá představení navzájem podívaly a v příjemné atmosféře si o nich společně popovídaly.

CHUDÉ DIVADLO

Nesoutěžní přehlídka amatérského divadla akcentující herecký projev.

Podmínky účasti: scéna je omezena na stůl, židle a věšák.

Poznámka: věšák je možno po dohodě s pořadateli nahradit jiným,
stejně nenáročným kusem nábytku (stojací lampa, křeslo apod.).