KURZY

Dramatická škola ADA

Posláním Dramatické školy ADA je poskytnout  začínajícím i už hrajícím divadelníkům a souborům základy pro jejich další práci a rozvoj. Jak naznačuje vzestup úrovně souborů, jejichž členové absolvovali krátkodobé kurzy Dramatické školy ADA, je to reálná cesta k povznesení úrovně amatérského divadla.

PŘEHLED KURSŮ, KTERÉ SE USKUTEČNÍ V PODZIMNÍCH MĚSÍCÍCH 2019

Dramatický text a divadlo

20 vyučovacích hodin

Seminář má za úkol osvětlit specifiku divadla jako uměleckého druhu a naznačit cestu, jak dospět od dramatického (tedy literárního) textu ke skutečnému divadlu. Pro začínající režiséry, herce a dramaturgy.

Cena kurzu: 900,- Kč

Osvětlování a divadelní technika

20 vyučovacích hodin

Kurz je orientován  na základy osvětlovací techniky v podmínkách amatérského divadelního souboru s praktickými ukázkami a návody. Je určen pro osvětlovače a režiséry.

Cena kurzu: 900,- Kč

PŘEHLED KURSŮ, KTERÉ PROBĚHNOU V PŘÍPADĚ ZÁJMU


Herecká přípravka

16 vyučovacích hodin

Kurz zaměřený na pohyb, mluvu a situaci je určen začínajícím hercům, kterým poskytne nezbytné základy herecké práce a umožní jim rychleji a poučeněji se zapojit do nácviku her v souborech.
Cena kurzu: 900,- Kč


Režijní minimum

20 vyučovacích hodin

Kurz je zaměřen především na dramaturgický rozbor a na režijní přípravu díla. Seznamuje také se základy divadelní teorie a historie, autorského práva a vedení kolektivu dospělých.
Cena kurzu: 1000,- Kč

Autorský seminář pro začínající autory 

40 vyučovacích hodin + konzultace

Seminář je zaměřen na základy dramatického „řemesla“ a je určen autorům, kteří již napsali hry pro „své“ soubory a hodlají v psaní pro ně pokračovat na vyšší úrovni.

Cena kurzu: 2 500,- Kč

Produkce a propagace divadelního představení

16 vyučovacích hodin

Seminář seznamující se základy produkční práce a propagace v podmínkách neziskové sféry. Bude se zabývat i prostředky komunikace s potencionálními diváky, využitím sociálních sítí a dalších prostředků IT při práci v souboru.

Cena kurzu: 800,- Kč

Jevištní řeč

16 vyučovacích hodin

Kurz je určen pro všechny divadelníky i nedivadelníky, kteří se chtějí zlepšit v mluveném projevu, zjistit, jak jsou na tom se schopnostmi a dovednostmi dýchat, mluvit, ovládat hlasové ústrojí.

Cena kurzu: 900,- Kč