Amatérská divadelní asociace

JINONICKÁ SONÁTA 2015 - program

| 11.10.15 |

Amatérská divadelní asociace a Divadlo Refektář pořádají komorní přehlídku uměleckého a autorského přednesu, divadla poezie, zpívané poezie a divadelních monologů. Přehlídku bude lektorovat Libuše Limanová a Vlastimil Venclík.

Místo: Divadélko v sokolovně v Jinonicích, Praha 5Program:

Blok I

14:00 Divadlo Refektář (hudební sekce divadla) - Letem světem (hudebně poetické pásmo)

14:40 Divadlo Refektář (Jakub Procházka) - Záplaty

14:55 Divadélko Verva - A. Nicolai: Ďábel strážný (monolog)


Přestávka - 15:10 - 15:40


Blok II

15:40 Jiří Hubáček (hudební vystoupení) 

16:05 Divadlo pod Petřínem - Y. Reza: Obraz (monolog Ivana, Pavel Urban)
                                           E. Konrád: Skřivan a smršť (monolog Renné,
                                           Alena Michalová)


Přestávka - 16:20 - 16:50


Další představení

16:50 Divadlo Refektář - Z eskymácké poezie


Přestávka - 17:30 - 17:50


17:50 Divadlo Teď, nádech a leť - Písně o krajině, Pánu Bohu a životě lidském


Přestávka - 18:50 - 19:15


19:15 - Hodnocení, diskuze, zakončení.


zpět

Home